» بازدیدهای امروز : 22
» بازدیدهای دیروز : 9
» بازدیدهای هفته : 30
» بازدیدهای ماه : 574
» بازدیدهای سال : 7828
» کاربران آنلاین : 0 نفر
» میهمان های آنلاین : 1 نفر
» کل اعضا : 0
» کل مطالب : 23
» کل نظرات : 0

تبلیغات

بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری در سه حالت ریسک فوت ، ریسک حیات و ریسک فوت و حیات محاسبه می گردد ، لذا برای سنین مختلف با توجه به شرایط جسمی فرد تفاوت می کند و در هر زمان فرد باید با در نظر گرفتن شرایط و ریسک سنی خویش اقدام به محاسبات نموده تا بهترین و بالاترین ارزش سود به وی تعلق گیرد .

در زیر محاسبات سود و نرخ بیمه نامه های عمر برای فواصل زمانی 20 و 25 سال با حق بیمه های مختلف به صورت پرداخت ماهیانه قرار دارد .

لازم به ذکر است این محاسبات برای سن 1 سالگی انجام گرفته و فاقد پوشش های اضافی است ، لذا جهت محاسبه برای سنین مختلف با پوشش های اضافی و نیز تغییر سرمایه فوت پایه و انجام محاسبات دقیق تر اینجا را کلیک کنید .

 

20 ساله با پرداخت ماهیانه 30.000 تومان

 

20 ساله با پرداخت ماهیانه 50.000 تومان

 

20 ساله با پرداخت ماهیانه 100.000 تومان

 

25 ساله با پرداخت ماهیانه 30.000 تومان

 

25 ساله با پرداخت ماهیانه 50.000 تومان

 

25 ساله با پرداخت ماهیانه 100.000 تومان

 :: بازدید: 31 مرتبه
:: موضوع: بیمه عمر و سرمایه گذاری - محاسبات نرخ و سود بیمه عمر
ت : شنبه 20 اردیبهشت 1393

طرح بیمه عمر وسرمایه گذاری برگرفته از نوعی بیمه تمام عمر رایج به نام بیمه عمر جامع می باشد که در 
بسیاری از کشورهای جهان به عنوان بیمه نامه پیشرو ارائه می شود. این بیمه نامه ترکیبی از یک بیمه عمر و یک اندوخته سرمایه گذاری
می باشد که علاوه بر ارائه پوشش برای خطر فوت و برخی پوششهای اضافی، درآمدهایی را با تضمین یک نرخ سود سرمایه گذاری
مشخص در زمان حیات نصیب بیمه گذار می کند و در ایران به صورت یک بیمه با مدت معین ارائه می شود.
در این بیمه، پوشش فوت با انتخاب یک سرمایه پایه فوت فراهم می شود که قابلیت افزایش را در سالهای آینده خواهد داشت و تنها
در صورت فوت بیمه شده به بازماندگان پرداخت می شود. پوشش حیات نیز با جمع آوری و انباشت بخشی از وجوه پرداختی بیمه گذار
در یک اندوخته سرمایه گذاری، تامین می شود و اندوخته مزبور با هدف تامین دوره بازنشستگی یا سایر مقاصد مالی فرد در آینده،
تشکیل شده است. به همین منوال، مبالغ پرداختهای بیمه گذار نیز به دو مؤلفه حق بیمه پوشش فوت و سپرده سرمای هگذاری (حق بیمه
پوشش حیات) تقسیم می شود. در این بیمه علاوه بر پوشش خطر فوت و همچنین تامین دوران بازنشستگی برخی پوششهای اضافی
دیگر نیز پیش بینی شده که هر یک از آنها با اختصاص حق بیمه مربوط به خود، تعهدات اضافی را برای بیمه گر (شرکت بیمه) به دنبال
دارد و در صورت وقوع خطر از بیمه شده حمایت می کند. به طور کلی این بیمه نامه از حیث تنوع پوششها و نحوه ارائه آنها جامع ترین
بیمه نامه موجود در جهان است که اغلب نیازهای معیشتی یک خانواده را برای مدتی طولانی تامین نموده و مزایای آن نقش بسیار
سودمندی در حیات اقتصادی و رفاه اجتماعی فرد و خانواده اش دارد.

در بیمه عمروسرمایه گذاری، بیمه شده بر پایه نیازهای خود و خانواده، در ابتدا، سرمایه ای را به عنوان سرمایه پایه بیمه انتخاب
می کند و به تناسب سرمایه انتخابی و همچنین با توجه به تمایل و توان مالی خود، مبالغ حق بیمه و نحوه پرداخت آن را (اعم از ماهانه،
س هماهه شش ماهه و سالانه) برمی گزیند. حق بیمه های پرداختی پس از کسر حق بیمه لازم برای پوشش فوت، هزینه های بیمه نامه،
مالیات بر ارزش افزوده و پوششهای اضافی، به اندوخته سرمایه گذاری افزوده می شود. این اندوخته، طی سالهای بعد با افزوده شدن حق
بیمه ها و اختصاص سود به آنها، افزایش یافته و با تشکیل یک سرمایه حیات، پس اندازی مطمئن برای رفع نیازهای احتمالی و برنامه های
آینده بیمه شده خواهد بود.
قرارداد بیمه عمروسرمایه گذاری برای مدتی معین بین ٥ سال تا ٣٠ سال بین بیمه گذار و بیمه گر منعقد می شود که در طی این مدت
دو پیشامد ممکن است به وقوع بپیوندد:
١) فوت بیمه شده در خلال مدت بیمه،
٢) حیات وی در پایان مدت بیمه و سررسید بیمه نامه
در صورت حیات بیمه شده در پایان مدت بیمه، موجودی اندوخته سرمایه گذاری و سود آن به اضافه مبالغ اضافی سود مشارکت در
منافع به وی پرداخت می شود. در صورت فوت در خلال مدت بیمه نیز، سرمایه تعیین شده به علاوه موجودی اندوخته سرمای هگذاری
در زمان فوت به ذینفعان بیمه نامه که قبلا تعیین گردیده اند، پرداخت خواهد شد. به علاوه در صورتی که بیم هنامه دارای پوششهای
اضافی باشد و در خلال مدت بیمه خطرات مربوط به آنها به وقوع بپیوندد، بیم هگر تعهدات خود را در مورد پوششهای اضافی اجرا
می کند. عمل به تعهدات مربوط به پوششهای اضافی هیچ خدشه ای به تعهدات اصلی مربوط به پوشش فوت یا حیات وارد نمی کند.

به طور کلی مزایای مختلف این بیمه نامه را می توان به شکل زیر خلاصه کرد:
حق بیمه ها یا پرداختهای بیمه گذار، قابل انعطاف است و وی می تواند بر اساس علاقه مندی، میزان پرداختی برای بیمه عمر و 
بخش سرمایه گذاری را انتخاب کند. این انعطاف در حق بیمه ها هم به صورت تغییرات منظم و هم نامنظم قابل اجراست.
بیمه گذار می تواند میزان سرمایه بیمه (سرمایه فوت) ، حق بیمه و تعداد و الگوی پرداختها را در طول مدت بیمه تغییر دهد. 
به دلیل وجود مولفه سرمایه گذاری در این بیمه نامه و به دلیل همسویی و وابستگی نرخ بازده سرمایه گذاری با نرخ تورم، اثر 
منفی تورم تا حدود زیادی در این بیمه نامه رفع می شود. حتی اگر بیمه گر نرخ سود کمتری را تضمین کرده باشد، با بالا رفتن
نرخ تورم به طور طبیعی نرخ سود سرمایه گذاریها نیز بالا می رود و بیمه گر می تواند نرخ سودی بالاتر از نرخ تضمین شده به
اندوخته سرمایه گذاری بیمه گذار اختصاص دهد.
موجودی اندوخته سرمایه گذاری بر اساس ضوابطی در دسترس بیمه گذار قرار دارد تا در مواقع نیاز برای برداشت از آن اقدام 
نماید و این موضوع باعث افزایش قدرت نقدینگی بیمه نامه به عنوان یک دارایی می شود.
بیمه گذار می تواند در مواقعی که قادر به پرداخت حق بیمه فوت نیست، از اندوخته سرمایه گذاری در پرداخت حق بیمه 
استفاده کند.
شرایط بیمه نامه عمروسرمایه گذاری
سرمایه بیمه
سرمایه بیمه ای که در بیمه عمروسرمایه گذاری به اقتضای یکی از دو حالت فوت بیمه شده در خلال مدت بیمه یا حیات وی تا پایان
مدت بیمه قابل پرداخت خواهد بود، از مجموع دو مؤلفه زیر تشکیل شده است:
١) سرمایه فوت= سرمایه فوت به هر علت + اندوخته سرمایه گذاری تا زمان فوت.
٢) سرمایه حیات = موجودی انباشته شده در اندوخته سرمای هگذاری
به علاوه سرمایه فوت می تواند به یکی از حالتهای زیر توسط بیمه گذار تعیین شود:

سرمایه بیمه فوت ثابت در طول مدت بیمه
در صورت انتخاب این حالت سرمایه قابل پرداخت به شکل زیر خواهد بود:


سرمایه بیمه فوت افزایشی
١٥ % و ٢٠ % در سال. (لازم به ذکر است نرخ افزایش سرمایه فوت بایستی کمتر یا مساوی نرخ ، % ١٠ ،% با نرخ افزایش ٥
افزایش حق بیمه باشد.)


حداقل و حداکثر سرمایه بیمه فوت
حداقل و حداکثر سرمایه فوت به صورت زیر خواهد بود:
حداقل: ٣ میلیون تومان حداکثر: ١٠٠ میلیون تومان
در حالت سرمایه افزایشی، سرمایه پایه و نرخ افزایش باید به نحوی انتخاب شود که حداکثر سرمایه بیمه پرداختی ١٠٠ میلیون
تومان باشد.

نحوه پرداخت سرمایه
به طور کلی، پرداخت سرمایه به انقضای بیمه نامه بستگی دارد و هر بیمه نامه به دو صورت منقضی می شود:
١) فوت بیمه شده طی مدت بیمه نامه.
٢) حیات بیمه گذار در انتهای مدت بیمه نامه.
در هر دو صورت، سرمایه پرداختی بیمه در انقضای بیمه نامه، (تاریخ فوت یا پایان مدت بیمه نامه) به یکی از ٢ حالت زیر قابل
پرداخت است:
یکجا: در این حالت تمام سرمایه بیمه به صورت یکجا به استفاده کنندگان بیمه نامه ( فوت یا حیات)پرداخت می شود تا ·
بتوانند مشکلات و نارساییهای مالی خود را که به صورت ناگهانی ایجاد شده است، برطرف نمایند.
مستمری برای مدت معین: در این حالت پس از انقضای بیمه نامه، مبلغ سرمایه بیمه به صورت یک مستمری قطعی و ·
با در نظر گرفتن عامل نرخ بهره، با دوره مشخص به صورتهای ماهانه، سالانه یا مقاطع زمانی دلخواه به استفاده کنندگان قابل
پرداخت است. در این روش به دلیل قطعی بودن پرداخت مستمری، مبلغ آن تحت هر شرایطی به بیمه شده ی ا استفاده کنندگان
پرداخت می شود و اگر احیانا در خلال پرداخت مستمری، فرد مستمری بگیر فوت نماید پرداخت آن تا پایین دوره معین به
بازماندگانش ادامه خواهد یافت.
مستمری مادام العمر: در این حالت پس از انقضای بیمه نامه، مبلغ سرمایه بیمه به صورت یک مستمری به صورتهای ·
ماهانه، سالانه یا مقاطع زمانی دلخواه به مستمری بگیر قابل پرداخت است. در این روش پرداخت مستمری مشروط به حیات
شخص مستمری بگیر بوده و در صورت فوت وی پرداخت مستمری قطع خواهد شد. بدیهی است در محاسبات این نوع مستمری
امید به زندگی مستمری بگیر و همچنین نرخ بهره دخیل خواهد بود.


حق بیمه
حق بیمه در بیمه های عمر، مقدار متوسط یا میانگین احتمالی تمام تعهدات بیمه گر در صورت فوت یا حیات بیمه شده در آینده
است که به اقتضای شرایط بیمه نامه محاسبه می شود. در محاسبه حق بیمه، عواملی چون سن بیمه شده، نرخ بهره فنی برای محاسبه
ارزش فعلی و ارزش آینده پرداختهای احتمالی و جدول مرگ و میر برای محاسبه احتمال فوت یا حیات بیمه شده تا یک مدت معین،
مورد استفاده قرار می گیرند.
در بیمه عمروسرمایه گذاری، به کلیه مبالغ پرداختی بیمه گذار، حق بیمه اطلاق می شود. مبالغ پرداختی بیمه گذار حداقل باید برای حق
بیمه لازم پوشش فوت، حق بیمه پوشش های اضافی و هزینه ها کافی باشد.
با این فرض، از کل حق بیمه پرداختی بیمه گذار، ابتدا حق بیمه پوشش فوت و حق بیمه پوشش های اضافی کسر شده و به حساب
بیمه عمر منظور می شود. این حساب تامین کننده سرمایه های فوت افراد متوفی و سایر خسارات پرداختی به بیمه گذاران در حین مدت
بیمه است. مابقی حق بیمه، پس از کسر برخی هزینه های مربوط به بیمه نامه، وارد اندوخته سرمایه گذاری شده و با اختصاص سود
تضمینی و همچنین سود مشارکت در منافع، انباشته می گردد.


نحوه پرداخت حق بیمه ·
بیمه گذار می تواند حق بیمه های پرداختی خود را به صورتهای زیر پرداخت کند:
سالانه  ٦ ماهه  ٣ ماهه  ماهیانه 
در مواردی که حق بیمه در بازه های زمانی ماهانه، سه ماهه و شش ماهه پرداخت می شود، نرخ بهره سالانه با تبدیل به نرخ بهره
ماهانه، سه ماهه و شش ماهه برای تخصیص سود به کار گرفته می شود. ضمنا در محاسبه اندوخته سرمایه گذاری، سود مبالغ دریافتی در
طی دوره نیز قابل محاسبه و پرداخت به بیمه گذاران است.
حداقل مبلغ حق بیمه ·
در بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری، حق بیمه پرداختی بیمه گذار نمی تواند از مبلغ خاصی کمتر باشد. بدیهی است بیمه گذار می
تواند با رعایت کف پرداخت حق بیمه، هر مبلغی را به عنوان حق بیمه پرداخت نماید. در حال حاضر حداقل حق بیمه پرداختی با
توجه به نحوه پرداخت مطابق زیر است:

حداقل حق بیمه ماهانه: سیصد هزار ریال. حداقل حق بیمه سه ماهه: هفتصد و پنجاه هزار ریال.
حداقل حق بیمه شش ماهه: یک میلیون و دویست هزار ریال. حداقل حق بیمه سالانه: دو میلیون ریال.
الگوی پرداخت حق بیمه ·
١) حق بیمه ثابت:
در این الگو بیمه گذار در طول دوره بیمه مبلغ ثابتی را به عنوان حق بیمه در هر نوبت با توجه به روش پرداخت انتخابی خود می پردازد.
٢) حق بیمه افزایشی با نرخ معین:
١٥ % و ٢٠ % افزایش پرداخت کند که در ، % ١٠ ،% بیمه گذار می تواند مبالغ حق بیمه را با توجه به توانایی خود هر سال به میزان ٥
این صورت سرمایه فوت وی نیز می تواند سالانه با همان درصد رشد کند.
٣) حق بیمه منعطف:
به طور معمول، مبالغ پرداختی بیمه گذار بیشتر از حق بیمه پوشش فوت است و بایستی به صورت منظم پرداخت گردد. با اینحال،
در برخی موارد به دلایل مختلف ممکن است پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار دچار مشکل شود که در این حالت موارد ذیل قابل
پیش بینی است:
بیمه گذار می تواند برای دفعات محدودی در طول دوره بیمه در صورت عدم توانایی پرداخت حق بیمه مربوطه را به تاخ یر ·
بیاندازد.
بیمه گذار می تواند مبالغ پرداختی را در نوبتهای مختلف پرداخت کاهش یا افزایش دهد به شرطی که در هر حالت کمتر از ·
مبلغ حق بیمه فوت و هزینه ها نباشد.
شرط برخورداری از این امکان، وجود ذخیره کافی در اندوخته سرمایه گذاری بیمه گذار است. در چنین شرایطی حق بیمه فوت و
پوشش های اضافی جهت واریز به حساب بیمه عمر، از محل اندوخته سرمایه گذاری تامین می شود.

محدوده سنی ارائه پوشش
محدوده سنی ارائه پوشش بیمه در بیمه عمروسرمایه گذاری به صورتهای زیر می باشد:
حداقل سن ورود حداکثر سن ورود حداکثر مجموع سن بیمه گذار و مدت بیمه
از بدو تولد ٦٥ سال
٥ سال
مدت بیمه
مدت ارائه پوشش بیمه عمروسرمایه گذاری به صورتهای زیر می باشد:
حداقل مدت بیمه حداکثر مدت بیمه
٥ سال
٤ سال


شرایط خاص بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری (ویژه کودکان)
در بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری، چنانچه سن بیمه شده زیر ١٥ سال باشد، بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری در قالب طرح ویژه
کودکان قابل ارائه خواهد بود. این طرح با توجه به ویژگی های خاص بیمه شدگان در این رده سنی، دارای شرایط خاص خود بوده که
به شرح زیر بیان می شود.
سرمایه فوت برای کودکان زیر یکسال، به صورت ثابت و از ١ میلیون تومان تا ٣ میلیون تومان قابل ارائه خواهد بود. ·
سرمایه فوت برای بیمه شدگان ١ تا ١٠ سال، به صورت ثابت و تا سقف ٥ میلیون تومان قابل ارائه خواهد بود. ·
سرمایه فوت برای بیمه شدگان ١٠ تا ١٥ سال، به صورت ثابت و تا سقف ١٠ میلیون تومان قابل ارائه خواهد بود. ·
سرمایه فوت تنها به صورت ثابت قابل ارائه بوده و نمی تواند به صورت افزایشی انتخاب شود. ·
حق بیمه در هر دوحالت ثابت و افزایشی قابل پرداخت خواهد بود. ·
این بیمه نامه فاقد پوشش های اضافی خواهد بود ·
اندوخته سرمایه گذاری
حق بیمه های پرداختی بیم هگذار پس از کسر هزینه ها، پوشش های اضافی، مالیات بر ارزش افزوده و قسمتی که برای پوشش
خطرفوت در نظر گرفته شده است به حساب اندوخته بیمه نامه افزوده شده و به مبالغ موجود در این حساب نرخ سود تضمینی

سرمایه گذاری ١٥ % به صورت علی الحساب اعطا می شود که نرخ تعیین شده تا مدت ١٠ سال توسط شرکت بیمه تضمین می شود و در
ادامه، نرخ سود با توجه به نرخ سود اعلام شده توسط بیمه مرکزی قابل تغییر است. علاوه بر نرخ سود علی الحساب ١٥ % که به صورت
روز شمار محاسبه خواهد شد، سود مازاد سرمایه گذاری شرکت از محل اندوخته های بیمه گذاران، به صورت مشارکت در منافع، به
اندوخته ایشان اضافه خواهد می شود. مبالغ اندوخته سرمایه گذاری، با نرخ سود پیش بینی ٢٠ % و ٢٥ % که سود مشارکت در منافع را به
دنبال خواهند داشت ، در جداول نمونه ارائه خواهد شد.
با پرداخت مستمر حق بیمه ها و واریز بخش اعظم آن به اندوخته و با در نظر گرفتن سود اعطایی به این مبالغ، با گذشت زمان،
اندوخته سرمایه گذاری انباشته می شود. به عبارت دیگر، اندوخته مذکور، شامل دو مولفه اصل مبالغ حق بیمه پرداختی و سود اختصاص
داده شده به این مبالغ می باشد. موجودی اندوخته سرمایه گذاری در بیمه عمروسرمای هگذاری در پایان هر بازه زمانی پرداخت (ی کماهه،
٣ ماهه، ٦ ماهه و سالانه) از رابطه زیر حاصل می شود:
پوششهای اضافی
در کنار ارائه پوششهای مربوط به خطر فوت و تامین دوره بازنشستگی، در بیمه عمروسرمایه گذاری برخی پوششهای اضافی نیز در
قالب بیمه های تکمیلی عمر، ارائه می شوند.
در پوششهای اضافی، زنده ماندن یا فوت بیمه شده، موجب تعهد بیمه گر نیست، بلکه تمامی حق بیمه جذب خطر می شود. بنابراین،
پوششهای اضافی، اندوخته ریاضی و در نتیجه ارزش بازخرید ندارند. در بیمه عمروسرمایه گذاری، بیمه عمر و پوششهای اضافی آن، هر
دو قرارداد واحدی را تشکیل می دهند. اگر قرارداد اصلی باطل، فسخ یا بازخرید شود، پوششهای اضافی آن نیز بخودی خود از بین
می رود. اگر بیمه عمر و پوشش اضافی از کار افتادگی با هم شروع شوند نیازی به انجام معاینه پزشکی جداگانه برای آن نیست ولی اگر
بیمه تکمیلی بعد از صدور بیمه نامه عمر تقاضا شود لازم به معاینه جداگانه خواهد بود.
اندوخته سرمایه گذاری = اندوخته دوره های قبل + سود حاصل از اندوخته دوره های قبل + اندوخته این دوره

انواع پوششهای اضافی که در بیمه های تکمیلی بیمه عمروسرمایه گذاری ارائه می شود، عبارتند از :


معافیت از پرداخت حق بیمه در اثر از کار افتادگی دائم (ناشی از بیماری یا حادثه). ·
٢) پرداخت سرمایه اضافی فوت در اثر حادثه.
٣) پرداخت بخشی از هزینه درمان بیماریهای خاص.
٤)پوشش پرداخت غرامت نقص عضو در صورت نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم ناشی از حادثه.
که شرایط آنها به قرار زیر است:

معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی دائم و کامل(ناشی از بیماری یا حادثه).
با داشتن بیمه تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی دائم و کامل، هرگاه بیمه شده (بیمه گذار) به تشخیص
پزشک معتمد، بطور کلی از کارافتاده شود و ازکارافتادگی ناشی از بیماری باشد و همچنین مدت ٦ ماه از تاریخ شروع از کارافتادگی آن
بگذرد، از پرداخت حق بیمه فوت، هزینه های بیمه نامه و پوششهای اضافی معاف می باشد. دراین صورت بیمه گر متعهد می گردد تا
این بخش از حق بیمه را تا پایان قرارداد پرداخت نماید. عدم پرداخت حق بیمه در این مدت، هیچگونه خدشه ای به تعهدات بیمه ای
بیمه گر و سایر شرایط بیمه نامه وارد نمی کند و در صورتی که پس از آن، فوتی برای بیمه شده اتفاق بیافتد بیمه گر تمام تعهدات را به
طور کامل خواهد پرداخت. لازم به ذکر است شروع بیماری منشاء از کارافتادگی جهت استفاده از پوشش معافیت، بایستی یکسال بعد از
انعقاد بیمه نامه رخ دهد.
همچنین چنانچه ازکارافتادگی ناشی از حادثه باشد و همچنین مدت ٦ ماه از تاریخ شروع از کار افتادگی آن بگذرد ، بیمه شده
(بیمه گذار) از پرداخت تمام حق بیمه معاف خواهد شد.
حداکثر سن بیمه شده(بیمه گذار) جهت برخورداری از این پوشش معمولا ٦٠ سال بوده و مدت معافیت از پرداخت حق ب یمه تا
زمانی است که از کارافتادگی ادامه دارد.

پرداخت سرمایه فوت در اثر حادثه
یکی دیگر از انواع بیمه های تکمیلی که ممکن است ضمیمه بیمه عمر گردد این است که هرگاه بیمه شده به علت حادثه فوت شود،
بیمه گر، سرمایه بیشتری (سرمایه حادثه) علاوه بر سرمایه بیمه تعیین شده برای فوت بیمه شده در بیمه نامه، به استفاده کنندگان
می پردازد. فلسفه این این سرمایه اضافی، در آن است که اگر بیمه شده در اثر بیماری یا کهولت سن فوت کند، بازماندگان، تا حدی
آمادگی لازم را برای روبرو شدن با آثار فوت وی دارند، ولی اگر وی در اثر حادثه ای و به ناگاه فوت کند، خانواده آمادگی لازم را برای
مشکلات و صدمات مالی ناشی از مرگ ناگهانی او ندارد و لازم است سرمایه بیشتری در این حالت فراهم گردد.
میزان سرمایه بیمه تکمیلی فوت در اثر حادثه،امری اختیاری و توافقی است، اما به طور معمول در شرکتهای بیمه، حداکثر سرمایه
اضافی فوت در اثر حادثه، تا ٣ برابر سرمایه اصلی بیمه نامه (فوت به هر علت) تعیین می شود.

 پرداخت هزینه درمان بیماریهای صعب العلاج(پوشش امراض خاص)
در این بیمه تکمیلی، بیمه گر متعهد می شود در صورتی که بیمه شده ٣ ماه پس از انعقاد بیمه نامه، به یکی از بیماری خاص مبتلا
گردد، و این امر منجر به بستری شدن در بیمارستان گردد، بخشی از هزینه های مربوط به درمان را تا سقفی معین بپردازد. بیماریهای
خاص تحت پوشش شامل انواع سرطان ها، سکته مغزی، سکته قلبی، اعمال جراحی عروق کرونر و پیوند اعضای اصلی بدن و سایر
بیماریهایی که در لیست بیماریهای خاص توسط بیمه گر تعیین شده، می باشند.
همانطور که معمولا جزء شرایط اصلی بیمه نام ههای عمر است، سرمایه تنها در صورت فوت و یا در انقضای مدت بیمه قابل
پرداخت است ولی این پوشش به بیمه شده و خانواده اش کمک می کند که هنگام بیماری (زمانی که قادر به دریافت سرمایه نیستند!)
بتوانند بخشی از هزینه های سنگین این بیماریها را تامین کنند.
در صورت داشتن این پوشش اضافی، چنانچه بیمه شده در طول مدت بیمه به یکی از بیماریهای خاص مشمول بیمه نامه، دچار شود
که منجر به بستری شدن در بیمارستان گردد، می تواند تا ٣٠ درصد سرمایه فوت مشروط بر آنکه از سقف خاصی (در حال حاضر تا
٢٠٠ میلیون ریال) تجاوز نکند، تحت پوشش قرار گیرد. به این سقف پوشش سرمایه امراض خاص نیز اطلاق می شود. این پوشش از
سن ٢٠ سالگی تا ٦٠ سالگی، بیمه شده را تحت پوشش قرار می دهد.

پرداخت غرامت نقص عضو در صورت نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم ناشی از حادثه
در این پوشش اضافی، بیمه گر متعهد می گردد در صورت نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم ناشی از حادثه بیمه شده طی مدت بیمه نامه
(شامل هر گونه قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که ناشی از حادثه بوده و وضعیت دائم و
قطعی داشته باشد) حسب درصد ازکارافتادگی و متناسب با شرایط و ضوابط شرایط اختصاصی این پوشش، درصدی از سرمایه نقص
عضو را به وی پرداخت نماید. لازم به ذکر است سرمایه نقص بر اساس یک برابر سرمایه فوت به هر علت و فوت در اثر حادثه (هر
کدام که کمتر باشد) و تا سقف ٥٠ میلیون تومان تعیین می گردد.

برخی ویژگیها و مزایای بیمه عمروسرمایه گذاری

اندوخته ریاضی
در اصطلاح عادی، اندوخته یا ذخیره به چیزی گفته می شود که شخص کنار می گذارد تا در موقع دیگری از آن استفاده کند. در بیمه
عمروسرمایه گذاری، ذخیره یا اندوخته ریاضی به وجوهی گفته می شود که شرکت بیمه از محل حق بیمه ها کنار می گذارد تا قادر باشد
تعهدات خود را در آینده انجام دهد.
در بیمه عمروسرمایه گذاری، وقتی بیمه گر حق بیمه ای را وصول می کند، ابتدا کارمزد و هزینه های دیگر را از آن برداشت می کند و
آنچه باقی می ماند، حق بیمه خالص است. حق بیمه خالص خود به حق بیمه خطر فوت و حق بیمه سرمایه گذاری تجزیه می گردد. از
محل حق بیمه خطر فوت سرمایه های فوت (در صورت وقوع) پرداخت می شود. جزء دیگر حق بیمه که به اندوخته سرمایه گذاری
واریز می شود، معمولا مربوط به پرداخت سرمایه در انقضاء مدت است که تمامًا سرمایه گذاری شده و به آن سود تعلق می گیرد و
انباشته می گردد. به این ترتیب قسمتی از حق بیمه ها نزد بیمه گر باقی مانده و باید سرمایه گذاری شود، که به این وجوه اندوخته ریاضی
گویند. اضافه کردن کلمه ریاضی برای این است که نشان می دهد این اندوخته ها بر حسب فرمولهای ریاضی و روشهای اکچوری
محاسبه و تشکیل می گردنند.
ترازنامه شرکتهای بیمه در قسمت بدهیها دارای سرفصلی است بنام اندوخته ریاضی که در پایان هر سال که ترازنامه تنظیم می گردد
محاسبه و نگاهداری می شود. این وجوه معرف شراکت با بیمه گذاران است. به عبارت دیگر اندوخته ریاضی مفهوم جمعی داشته و
متعلق به تمام بیمه گذاران است. اگر قراردادی قبل از انقضاء آن فسخ شود، بیمه گر مبلغی بنام ارزش بازخرید از محل اندوخته ریاضی به
وی می پردازد.

در اینجا روشن می شود، همانگونه که سپرده و پس انداز در بانکها دین بانک را به صاحبان حساب نشان می دهد، اندوخته ریاضی
بیمه عمروسرمایه گذاری اعم از اندوخته فوت و اندوخته سرمایه گذاری هم در شرکتهای بیمه، دین موسسات و شرکتهای بیمه و در کل
دین بیمه گران را به بیمه گذاران بیمه عمر نشان می دهد.

ارزش بازخرید(فسخ از طرف بیمه گذار)
بازخرید راهی برای پایان دادن به قرارداد قبل از موعد اتمام دوره آن است و بر اساس آن، بیمه گذار حق دارد بیمه نامه را طبق
محاسبه ای که از طرف شرکت به عمل خواهد آمد، بازخرید نماید. بیمه گر نیز مکلف است که ارزش بازخرید بیمه نامه را پس از کسر
هزینه های انجام شده با رعایت شرایط بیمه نامه صادره پرداخت نماید. مقررات بازخرید در مورد بیمه نام ههایی اعمال می شود که دارای
اندوخته سرمایه گذاری است و در تعیین مبلغ بازخرید هزینه های مستهلک نشده بیمه گر از اندوخته ریاضی قرارداد کسر می شود.
٩٨ و در سال ششم و بعد از آن ، ٩٤ و ٩٦ ،٩٢ ، ارزش بازخرید بیمه عمروسرمایه گذاری در سالهای اول تا پنجم به ترتیب معادل ٩٠
معادل ١٠٠ درصد اندوخته سرمایه گذاری پس از کسر هزینه های وصول نشده خواهد بود.

ابطال قرارداد با عودت حق بیمه
هر گونه درخواست بیمهگذار مبنی بر انصراف از قرارداد، در صورتیکه کمتر از ٣٠ روز (سی روز) از تاریخ صدور بیمه نامه صورت
پذیرد، مشمول ابطال قرارداد بوده که در این حالت کل حق بیمه پرداختی پس از کسر هزینههای پزشکی (در صورت انجام آزمایشات
پزشکی) به بیمه گذار عودت خواهد شد. بدیهی است درخواست های صورت گرفته مبنی بر انصراف از قرارداد پس از مدت ٣٠ روز
(سی روز) از تاریخ صدور، مشمول بازخریدی خواهد بود.

مشارکت در منافع
در بیمه نام ههای عمر وسرمایه گذاری، بیمه گذار علاوه بر سود علی الحساب تضمینی، در ٨٥ % منافع حاصله از سرمایه گذاری بیمه گر
بر روی ذخیره بیمه نام ه مشارکت دارد و این مشارکت بصورت افزایش اندوخته سرمایه گذاری به استفاده کننده از بیمه نامه پرداخت
می گردد. منظور بیمه گران از قراردادهای با مشارکت، آن است که در پایان مدت بیمه، علاوه بر سرمایه و اندوخته اولیه، مبلغی اضافه به
بیمه گذار پرداخت شود تا از این راه تا حد ممکن آثار تورم خنثی شده و مزایای بیمه های عمر جالبتر و افزون تر باشد. عمل مشارکت در
منافع موجب می گردد که قسمت بزرگی از سود قراردادها به دارندگان آن برگشت داده شود که این خود وسیله ای برای تعدیل و
تصحیح حق بیمه ها است. سود مشارکت در منافع حاصل از سرمایه گذاری ذخایر بیمه نامه های عمروسرمایه گذاری با توجه به عواملی
نظیرطول دوره مشارکت بیمه گذار در پرداخت حق بیمه طی سال مالی محاسبه سود مشارکت و همچنین دیرتر یا زودتر پرداخت نمودن
حق بیمه، در زمان تقسیم سود بین بیمه گذاران توزیع می شود.
مشارکت در منافع، سودی علاوه بر نرخ بهره (سود) فنی است که در محاسبات حق بیمه ملحوظ می گردد و در محاسبه و پرداخت
سرمایه به صورت تضمینی، به بیمه گذار منعکس می شود. به عبارت دیگر، اگر نرخ بهره محاسبه شده در حق بیمه که به بیمه گذار تعلق
می گیرد، سالانه ١٥ درصد باشد و بیمه گر در سرمایه گذاریهای به عمل آمده از محل ذخایر بیمه گذاران، ٢٠ درصد سود استحصال
کند، ٨٥ % از مابه التفاوت این سود مازاد (یعنی ٥%) که معادل ٤.٢٥ درصد خواهد بود باید به بیمه گذاران یا استفاده کنندگان بیمه نامه،
در موقع مقتضی پرداخت شود.


وام
در بیمه های عمروسرمایه گذاری، بیمه گذار به استناد ماده ٢٦ آیین نامه شماره ١٣ ، می تواند پس از پرداخت لااقل دو سال تمام حق بیمه
% تا ٩٠ درصد ارزش بازخرید بیمه نامه درخواست وام نماید و بیمه گر متعهد به پرداخت آن است. نرخ سود وام مورد نظر، حداکثر ٤
بیش از نرخ علی الحساب تضمینی بیمه نامه و ترتیب بازپرداخت آن نیز با توافق طرفین معین خواهد شد. حداکثر زمان برای بازپرداخت
وام، ٤ سال خواهد بود


شرایط لازم جهت دریافت وام
بیمه گذار کلیه حقوق خود را نسبت به بیمه نامه عمر خود به عنوان وثیقه وام به بیمه گر منتقل می نماید. ·
بیمه نامه دارای اعتبار و جاری باشد. بیمه نامه های فسخ شده، ابطال شده، بازخرید شده یا معلق مشمول دریافت وام نمی باشند. ·
دو سال تمام از مدت بیمه نامه گذشته باشد. ·
حق بیمه دو سال تمام پرداخت شده باشد. ·
بیمه نامه دارای ارزش بازخرید باشد. ·
بیمه نامه هیچگونه بدهی نداشته باشد. در صورت داشتن بدهی هنگام درخواست وام، بدهی باقیمانده بیمه نامه بایستی توسط بیمه ·
گذار تسویه شود.
بیمه شده قب ً لا وام دریافت نکرده باشد و یا در صورت اخذ وام قبلی، آن را به طور کامل تسویه کرده باشد. ·
برداشت از اندوخته
بیمه گذاران بیمه عمروسرمایه گذاری می توانند از اندوخته سرمایه گذاری خود استفاده کنند. شرایط استفاده از اندوخته سرمایه گذاری
از نظر زمان استفاده و میزان برداشت به صورت زیر می باشد:
شروع دوره برداشت سقف مبلغ قابل برداشت
از ابتدای سال سوم تا ٥٠ درصد اندوخته
از ابتدای سال هفتم تا ٩٠ درصد اندوخته
دریافت اطلاعات مالی شفاف
در این بیمه، بیمه گذاران اطلاعات شفاف و کاملی را در هر دوره از شرایط مالی بیمه نامه شامل سرمایه بیمه فوت، کل حق بیمه
پرداختی تا زمان صدور صورتحساب، میزان اندوخته، حق بیمه فعلی و سایر موارد دریافت خواهند کرد.
رفع اثر منفی تورم
به دلیل وجود مولفه سرمایه گذاری در این بیمه نامه و به دلیل همسویی و وابستگی نرخ بازده سرمایه گذاری با نرخ تورم، اثر منفی
تورم تا حدود زیادی در این بیمه نامه رفع می شود. حتی اگر بیمه گر نرخ سود کمتری را تضمین کرده باشد، با بالا رفتن نرخ تورم به
طور طبیعی نرخ سود سرمایه گذاریها نیز بالا می رود و بیمه گر می تواند نرخ سودی بالاتر از نرخ تضمین شده به اندوخته سرمایه گذاری
بیمه گذار اختصاص دهد.
اعطای سود روزشمار
سود پرداختی به بیمه های عمر و سرمایه گذاری و نحوه محاسبه و اعمال آن به صورت روز شمار خواهد بود و در هر زمان، برای
مواردی از قبیل برداشت از اندوخته، بازخرید، دریافت وام، برداشت از اندوخته و غیره، منافع بیمه نامه و سود آنها تا همان زمان محاسبه
و به بیمه گذار پرداخت خواهد شد.
انعطاف در تعیین سرمایه و پرداخت حق بیمه
بیمه گذار می تواند میزان سرمایه بیمه (سرمایه فوت)، حق بیمه و تعداد و الگوی پرداختها را در هر زمان در طول مدت بیمه تغییر دهد.

مزایای مالیاتی بیمه عمروسرمایه گذاری
بیمه عمروسرمایه گذاری، بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ١٣٦٦ مزایای بسیاری را از نظر مالیاتی برای بیمه
گذاران دارد که به شرح زیرند:
بخشودگی مالیاتی حق بیمه های عمروسرمایه گذاری ·
بر اساس ماده ١٣٧ قانون مالیاتهای مستقیم، حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر از درآمد
مشمول مالیات مودی کسر می شود.
معافیت سرمایه بیمه عمروسرمایه گذاری از مالیات بر درآمد ·
سرمایه بیمه عمری که بیمه گذاران یا استفاده کنندگان از موسسات بیمه به صورت یکجا یا مستمری دریافت می کنند ، طبق ماده ١٣٦
قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف است. در بیمه عمروسرمایه گذاری این سرمایه شامل اندوخته سرمایه گذاری در صورت
حیات بیمه شده در انتهای دوره، یا مجموع آن با سرمایه فوت در صورت فوت بیمه شده است که به اقتضای هر یک از این پیشامدها
پرداخت می شود.
معافیت سرمایه بیمه عمروسرمایه گذاری از مالیات بر ارث ·
٢٣ و ٣٨ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ١٣٤٥ ، هر گاه در نتیجه فوت شخصی، اعم از فوت ،١٩ ،١٨ ، مطابق مواد ١٧
واقعی یا فرضی، ماترک متوفی اعم از واقع در ایران یا خارج از ایران، منقول و غیر منقول، مطالبات قابل وصول، و حقوق مالی پس از
کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی باقی بماند،
مشمول مالیات بر ارث است.
با اینحال، شرکتها و موسسات بیمه معتقد بودند که سرمایه بیمه عمر جزء ماترک و مشمول مالیات محسوب نمی شود ولی به علت
سکوت قانون گذار و اینکه در معافیتهای مالیات بر ارث ذکری از سرمایه بیمه عمر نشده بود، اثبات این امر در دادگاه ها با مشکل روبرو
می شد تا اینکه طبق استفساریه شرکت بیمه ایران از وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصریح گردید که وجوه بیمه عمر که عاید ورثه
، می شود از مصادیق ماترک تلقی نشده و از مالیات بر ارث معاف است. سپس در ماده ٢٤ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ١٣٦٦
این معافیت به طور کامل تصریح شد:

”وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه گذار و یا
کارفرما از قبیل بیمه عمرف خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یکجا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت
می گردد از شمول مالیات بر ارث خارج است.
برخی اثرات جدا بودن سرمایه بیمه عمر از ماترک این بود که:
اولا، استفاده کنندگان از سرمایه می توانند افرادی جدا از وراث باشند و دست بیمه گذار برای انتخاب و اختصاص منافع به آنها باز
است.
ثانیا، در تقسیم سرمایه بیمه عمر بین استفاده کنندگان قواعد ارث لازم الاجرا نیست و بیمه گذار می تواند هر اندازه از سهم را که به
دلخواه در نظر دارد به هر یک از استفاده کنندگان تخصیص دهد.
ثالثا، سرمایه بیمه عمر در نتیجه دیونی که متوفی داشته است و به ماترک وی تعلق می گرفت، قابل توقیف نیست. به عبارت دیگر
اگر متوفی بدهی داشته باشد، دیون وی از طرف طلبکاران از اموال وی توسط قانون قابل توقیف است ولی سرمایه بیمه عمر به این
وسیله قابل توقیف نیست و طلبکاران نمی توانند آنرا تملک کنند.
به طور خلاصه، سرمایه بیمه عمر مختص و منحصر به ذینفع می باشد و باید بلافاصله بدون برداشت هیچگونه مالیاتی در اختیار او
قرار گیرد. طلبکاران روی سرمایه بیمه عمر حقی نداشته و نمی توانند آن را توقیف کنند، ولو آنکه بیمه شده متوفی ورشکسته باشد. سهم
هر یک از استفاده کنندگان را بیمه گذار به میل و مصلحت شخص خود معین نموده و به بیمه گر معرفی می نماید. در صورتیکه بیمه گذار
و بیمه شده دو نفر باشند رضایت بیمه شده نیز الزامی است. بیمه گر هم به همان ترتیب رفتار خواهد نمود. از نظر حقوقی بیمه عمر جزء
ارث نبوده و ماترک محسوب نمی شود، زیرا این بیمه مانند هبه و صلح در عداد انتقالات بلاعوض است.
مطالب اضافی


معاینات پزشکی
با توجه به جدول سن و سرمایه می توان تعیین کرد که بیمه شده نیاز به آزمایشهای پزشکی دارد یا نه. در صورت نیاز به معاینات و
آزمایشات پزشکی بیمه شده باید این آزمایشات را انجام دهد و در صورت تایید پزشک معتمد بیمه ، بیمه نامه برای شخص صادر می
شود.

به طور کلی بیمه نام ههای دارای سرمایه بالا و بیمه شدگان دارای سنین بالا، مصداق بالقوه افزایش ریسک بیمه گر می باشند و مشمول
انجام آزمایشهای پزشکی خواهند بود. شرایط انجام معاینات و آزمایشهای پزشکی مورد نیاز در بیمه عمروسرمایه گذاری توسط پزشک
معتمد شرکت تعیین می شود که بخشی از شرایط کلی آن در جدول صفحه بعد آمده است.
اضافه نرخ
در صورتی که وضعیت سلامتی بیمه شده از نظر شرکت بیمه دارای ریسک باشد معمولا اضافه نرخی از سوی شرکت بر بیمه نامه
اعمال می شود که در این صورت مبلغ حق بیمه برای پوشش خطرات فوت ونیز حق بیمه پوششهای اضافی با توجه به میزان اضافه
نرخ، افزایش و به تبع آن اندوخته و ارزش بازخرید بیمه نامه، در مقایسه با حالت بدون اعمال اضافه نرخ پزشکی، کاهش می یابد.:: بازدید: 32 مرتبه
:: موضوع: بیمه عمر و سرمایه گذاری - بیمه عمر چیست ؟
ت : شنبه 20 اردیبهشت 1393
 

 


 

سعید پهلوان مقدم

مجری و مشاور در امور بیمه

09154122400

صدور انواع بیمه نامه ها :

اتومبیل ، عمر و زندگی

آتش سوزی ، مسئولیت

درمان ، حمل و نقل و مهندسی

مشتری کدام شرکت بیمه هستید ؟

بیمه ایران
بیمه پارسیان
بیمه البرز
بیمه آسیا
بیمه دانا
بیمه پاسارگاد
بیمه نوین
بیمه کار آفرین
بیمه سامان
بیمه ملت

مشاهده نتایج نظر سنجی